Súťaž

Súťaž

8.1.2022

Ahojte

Tak toto tu ešte nebolo! 1 z Vás môžu vyhrať 3x weight loss úplne ZADARMO!

Ako na to?
1) Sleduj náš instagram @swisscare.sk

2) Daj "Like" na príspevok, ktorý nájdeš na 

 3) Označ kamošky / kamošov

Viac k pravidlám nájdeš nižšie:

       I. Usporiadateľ súťaže

 • Usporiadateľom súťaže je obchodná spoločnosť Swiss Care s.r.o., IČO: 53442989, so sídlom Slovensko, Prešov, Čergovská 10, PSČ 080 01, zapísaná v obchodným registri Okresného súdu v Prešove Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 41312/P, (ďalej len "Usporiadateľ ").

       II. Termín a miesto konania súťaže

 • Súťaž prebieha na instagramovém účte @swisscare.sk od 8.1.2022 do 22.1.2022. Po ukončení súťaže bude pristúpené k žrebovaniu o nepeňažné výhry Usporiadateľa.
 • Do súťaže sa môžu zapojiť iba osoby žijúce na území Slovenskej republiky a ktorí sú odberateľmi instagramového účtu @swisscare.sk (ďalej len "Účastník"). Účastník sa musí zúčastniť súťaže splnením podmienok uvedených u súťažného postu.

 

       III. Priebeh žrebovaní

 • Žrebovanie bude prebiehať 22.1.2022 tak, že zo všetkých súťažiacich spĺňajúce súťažné podmienky bude náhodne vyžrebovaní 1 výherca.
 • Výsledky žrebovania budú vyvesené na instagramovém účte @swisscare.sk a na internetovej stránke www.swisscare.sk a to nasledujúci pracovný deň po žrebovaní.
 • Jednotlivá výhra v súťaži obsahuje: 3x WeightLoss 

      IV. Spoločné ustanovenia

 

 • Z účasti v súťaži sú vylúčené všetky osoby podieľajúce sa na príprave tejto súťaže, ďalej zamestnanci Usporiadateľa, a to vrátane osôb im blízkych.
 • Zapojením sa do súťaže Usporiadateľa vyjadruje Účastník súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 • Usporiadateľ týmto vyhlasuje, že v súvislosti s touto súťažou nedochádza k spracovaniu osobných údajov o súťažiacich podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • Vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené. Výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti. Usporiadatelia si vyhradzujú právo rozhodovať na základe žrebovania s konečnou platnosťou o výhercoch.
 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho uváženia o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže. Usporiadateľ si vyhradzuje právo pravidlá súťaže zmeniť, prípadne upraviť po celý čas jeho trvania, zmeniť skladbu cien alebo ich hodnotu, či súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodov a bez stanovenia náhrady. Také rozhodnutie je účinné odo dňa jeho uverejnenia na internetovej stránke www.swisscare.sk

 

 

V Prešove 8.januára 2022